KONTAKT

Msc. ENO BARJAMI Trajnues & Këshillues i Çertifikuar për Zhvillimin Personal & Profesional.

Studiues i Shkencave të Mendimit dhe Sjelljes, profilizuar në fushat : Trajnim Menaxhimi (Coaching Management), Menaxhim Strategjik, Psikologji, Filozofi, Neuroshkencë, Antropologji, Linguistikë, Teknologji Komunikimi.

E-mail : enobarjami@gmail.com
Për rezervim takimi ose trajnimi / Nr. zyrës: 069 60 64 624

Rruga Nikolla Tupe (pranë Njësisë Bashkiake Nr.5) – Tiranë

________

Media Sociale:

Facebook LinkedIn , YouTube.